• Marketingová volání a nevyžádané nabídky všichni dobře známe. Co dělat, když o takový hovor nestojíte, ale volání z neznámého čísla přijmete? Ve videu naleznete jednoznačné odpovědi a doporučení co v daný okamžik dělat. Poradíme vám, jak postupovat v případě, že vám volající sdělí, že má váš individuální souhlas a v neposlední řadě jak postupovat při podání stížnosti k Českému telekomunikačnímu úřadu.