• Telekomunikační akademie je preventivně-edukativní projekt Českého telekomunikačního úřadu, jehož prostřednictvím pomáháme seniorům lépe se orientovat v možnostech a právech spotřebitelů v oblasti telekomunikací a poštovních služeb.

  Přednášky pro seniory

  Téměř dvoumiliónová skupina seniorů je častou cílovou skupinou operátorů. Ti jim ale nemusejí vždy nabízet to, co je v jejich nejlepším zájmu. Na naší přednášce seniorům zdůrazňujeme, jaká jsou jejich práva vůči operátorům, a posilujeme jejich sebevědomí pro další uplatňování těchto práv. Připomínáme jim také, že ani to, co je v naprostém souladu se zákonem, nemusí být vždy k jejich prospěchu.

  Co děláme?

  Probíráme jednak témata, se kterými se člověk nejčastěji v rámci telekomunikací setkává a třeba vždy neví, jak je řešit – jako například jak si vybrat operátora, jaké jsou výhody různých typů smluv, jak reklamovat služby a vyúčtování, jaká cenová zvýhodnění existují pro seniory a podobně.

  Zvláštní důraz klademe na situace, jejichž neobratné řešení může přinést do života i rozpočtu seniorů značný chaos. Někdy jsou to třeba nabídky zcela nevýhodné a klamavé, jindy naopak i celkem seriózní a obecně výhodné nabídky, ovšem šité na míru někomu se zcela jinými požadavky a potřebami. V neposlední řadě upozorňujeme na problematiku prodlužování smluv, volání na barevné linky a mnoho dalšího. Dalším okruhem, kterému se ve svých přednáškách věnujeme, jsou poštovní služby, vysvětlíme, jaké jsou základní poštovní služby, jak a kde se seznámit s poštovními a obchodními podmínkami. Upozorníme, co je potřeba si pohlídat při odesílání zásilek, ale také jejich doručení. Vysvětlíme možnosti reklamace poštovních služeb, kdy, jak a kde reklamaci uplatnit a další informace k situacím, které mohou seniory zaskočit.

  Témata přednášky

  • Telekomunikace v kostce aneb jak se nechytit do pasti operátorů
  • Barevné linky, tísňová volání a hlasové služby aneb aby Vás účet za telefon nezruinoval
  • Poštovní služby aneb praktické informace pro spotřebitele
  • Kybernetická bezpečnost
  • Můj mobil a virtuální svět

  Přednášky průběžně doplňujeme a zařazujeme nová nebo aktuální témata. 

  Délka přednášky

  Témata i délku přednášky se snažíme vždy individuálně přizpůsobit posluchačům (bereme v úvahu předpokládané kognitivní schopnosti i očekávanou úroveň znalostní). Typicky strávíme našim povídáním cca 60 min, ale samozřejmě záleží na délce závěrečné diskuze.

  Cena

  Rádi za vámi do vašeho klubu či domova seniorů přijedeme a jako odměna nám bude stačit vaše spokojenost. Budeme-li znát přibližný počet účastníků, přivezeme také tištěné materiály.

  Přednášky jsou zdarma.