• Webové stránky Telekomunikační akademie Českého telekomunikačního úřadu dbají na přístupnost svého obsahu handicapovaným uživatelům a odpovídají Oficiálnímu znění českých pravidel přístupného webu, které vznikly za podpory Ministerstva informatiky ČR v rámci projektu vědy a výzkumu YA512006003 "Přístupnost webových stránek orgánů státní správy".

    Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Strict, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS 2.0 s optimalizací pro všechny běžné prohlížeče. Je dodržována syntaktická i sémantická správnost. Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením, v případě menu a doplňkových informací při běžném zobrazení jsou zvýrazněny grafickým doprovodným prvkem, při vypnutí této možnosti se zobrazí s podtržením.

    I přes naši veškerou snahu a vůli je však možné, že se na našem webu nějaká chyba vyskytne.
    Budeme vám proto vděční, pokud nám ji nahlásíte na e-mailovou adresu: akademie@ctu.cz 

    Děkujeme.