• Tématické okruhy

  • Jak se lépe orientovat v nabídce služeb operátorů
  • Jak a kde uzavírat smlouvy
  • Jakým nástrahám se vyhnout při uzavírání smluv
  • Vysvětlení základních pojmů
  • S čím může pomoci ČTÚ
  • Krátká diskuze na závěr
Nejsou dostupné žádné termíny.