• Edukativní video, zvláště vhodné pro seniory, ve kterém jsou přehledně na jednom z nejčastěji poptávaných příkladů mobilních hlasových služeb vysvětleny základní pojmy, se kterými se uživatel setká, když uzavírá smlouvu na službu elektronické komunikace nebo si pořizuje předplacenou kartu. Video se věnuje např. pojmům, jako je „závazek“, „smluvní dokumenty“, problematice smluvních pokut, úhradě za zvýhodněné zařízení při předčasném ukončení smlouvy atd. Ve videu je též představen srovnávací nástroj cen služeb od ČTÚ.