• Uzavírání smluv výhradně po telefonu již není od 6.1.2023 možné. Člen Rady Českého telekomunikačního úřadu, Lukáš Zelený, ve videu vysvětluje, co je třeba, aby smlouva byla platně uzavřena.